kanał youtube

facebook


Program/Programme:

Program:

8.30 ? 8.45

Oficjalne Powitanie gości:
Marszałek Województwa Łódzkiego, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego,
Alliance Farnçaise Łódź, Sharda Group, Polska Krajowa Izba Gospodarcza oraz
przedstawiciele:
Polsko - Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej,
Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce,
Polskiej Izby Handlowo?Przemysłowej we Francji
Francuskiej Izby Przemysłowo Handlowej w Polsce,
Polsko - Indyjskiej Izby Gospodarczej,
Polsko - Szwedzkiej Izby Gospodarczej,
Polsko - Hiszpańskiej Izby Gospodarczej,
Polsko - Kazachstańskiej Izby Handlowo Przemysłowej,
Polsko - Rosyjskiej Izby Handlowo Przemysłowej.
Izby Przemysłowo Handlowej Polska - Izrael,
Polsko?Chilijskiej Izby Przemysłowo Handlowej
Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Polsce
(sala Satynowa)

8.45 - 10.15

Współpraca międzynarodowa i rozwój regionalny ? panel dyskusyjny (sala Satynowa)

10.15 - 10.30

Przerwa kawowa

10.30 - 12.00

Spotkania sektorowe:
1. Rolnictwo ekologiczne i przetwórstwo rolno-spożywcze (sala Damask 1)
2. Bio i nanotechnologie (sala Damask 2)
3. Energetyka i odnawialne źródła energii (sala Velour 1)
4. Infrastruktura i transport (sala Velour 2)
5. Innowacyjny przemysł lekki i przemysł mody (sala Cotton 1 i 2)
6. IT/ICT/BPO (sala Silk 1)

12.00 - 12.30

Przerwa kawowa

12.30 ? 14.30

Ciag dalszy spotkań sektorowych:
1. Rolnictwo ekologiczne i przetwórstwo rolno-spożywcze (sala Damask 1)
2. Bio i nanotechnologie (sala Damask 2)
3. Energetyka i odnawialne źródła energii (sala Velour 1)
4. Infrastruktura i transport (sala Velour 2)
5. Innowacyjny przemysł lekki i przemysł mody (sala Cotton 1 i 2)
6. IT/ICT/BPO (sala Silk 1)

14.30 ? 15.00

Podsumowanie V Forum Gospodarczego - Łódzkie 2012 (sala Satynowa)

Lunch ? bufet otwarty od 15.00 do 18.00 ? Restauracja Hotelu Andel?s

15.00 - 18.00

Spotkania B2B (sala Damask, Velour, Cotton)


Miejsce Forum: Hotel Andel?s, ul. Ogrodowa 17, Łódź

 

Programme:

8.30 ? 8.45

Official Guest Greetings:
Marshall of Lodz Province, Lodz Regional Development Agency, Alliance Francaise,
National Chamber of Commerce and Representatives of Chambers of
Commerce:
French Chamber of Commerce and Industry in Poland,
Polish Chamber of Commerce and Industry in France,
Polish-German Chamber of Commerce,
American Chamber of Commerce in Poland,
Polish-Indian Chamber of Commerce,
Polish-Spanish Chamber of Commerce,
Polish-Swedish Chamber of Commerce,
Polish-Kazakh Chamber of Commerce and Industry,
Polish-Russian Chamber of Commerce and Industry
(Satin hall)

8.45 - 10.15

International cooperation and regional development- Discussion Panel (Satin hall)

10.15 - 10.30

Coffee break

10.30 - 12.00

Sectoral meetings:
1. Ecological agriculture and agri-food processing (Damask 1 hall)
2. Bio and nanotechnologies (Damask 2 hall)
3. Power engineering and renewable sources of energy ( Velour 1 hall)
4. Infrastructure and transport ( Velour 2 hall)
5. Innovative light industry and fashion industry (Cotton 1 and 2 hall)
6. IT/ICT/BPO (Silk 1 hall)

12.00 - 12.30

Coffee break

12.30 ? 14.30

Continued sectoral meetings:
1. Ecological agriculture and agri-food processing (Damask 1 hall)
2. Bio and nanotechnologies (Damask 2 hall)
3. Power engineering and renewable sources of energy ( Velour 1 hall)
4. Infrastructure and transport ( Velour 2 hall)
5. Innovative light industry and fashion industry (Cotton 1 and 2 hall)
6. IT/ICT/BPO (Silk 1 hall)

14.30 ? 15.00

Summary of V Economic Forum- łodzkie 2012 (Satin hall)

Lunch- buffet open from 3 p.m. to 6 p.m.- Hotel Andel?s Restaurant

15.00 - 18.00

B2B meetings (Damask, Velour, Cotton hall)


Forum Place: Hotel Andel?s, Ogrodowa 17 Street

 
 
  Alliance Francaise ŁódĹş
91-002 Łódź, ul. Drewnowska 58A
42 633 22 38 / 42 661 90 80
Kompleksowa obsluga informatyczna firm i instytucji w Lodzi Bitway.pl